Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
351
Vəliyeva, Zenfira. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi [mətn] / Z. Vəliyeva; red. S. Quliyev; rəy.: N. Rüstəmova, Y. Rzayeva. — Bakı, 2012. — 136 s.; 21 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXk3Mo5o_6xMujMB-liqA7oBsHcNaPbx41JsorW8Uqym2Q?e=jda6cB>.
11.04.2013
352
Məmmədova, Ayşə. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması [mətn]: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədova; red. Y. Ş. Kərimov; rəy.: R. Ə. Əsgərova, L. K. Cəfərova. — Bakı, 2007. — 159 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZCtTgGMTNZJh0VG438et9EBIcC7ZuCA80vXTTOvGNXfFg?e=3Nxmee>.
09.04.2013
353
Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.
08.04.2013
354
Orucov, Z.N. Texnologiya.(əmək hazırlığı) [mətn]: İbtidai sinif müəllimləri üçün dərs vəsaiti / Z. N. Orucov, Y. T. Rzayeva; red. S. M. Quliyav; rəy.: H. Həşimov, Ş. Ağayev, P. A. Əliyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı, 2006. — 253 s.; 21 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbJBFbGRMFtAsUg6xaIbZQAB4wtwnCwgXwdvLputwFc3ew?e=zPSOu8>.
05.04.2013
355
Kərimov, Y.Ş. Pedaqoji tədqiqat metodları [mətn]: dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov; red. Ə. X. Paşayev; məsləh.: Ə. Ə. Ağayev, A. N. Abbasov. — Bakı, 2009. — 280 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZg8ev6DbjpDgMEoA2LenP8BbxiADd4O07R2rA9isppC5A?e=V1ICcE>.
02.04.2013
356
Kərimov, Y.Ş. Təlim metodları [mətn]: Dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov. — Bakı: RS Poliqraf, 2009. — 279 s.; 20 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZigEXA29uRJqP1D3VFcyPMByEqU-7FM6uYhHGkf45NGwQ?e=b8i7k4>.
01.04.2013
357
Əhmədov, Hüseyn. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi [mətn]: dərs vəsaiti / H. Əhmədov. I hissə / el. red. S. M. Onullahi; rəy. F. Ə. Seyidov. — Bakı: ABU, 2001. — 320 s. с.; 21 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdI6qmoh4gtElt3BLnmsqoQB2j3gNmxOlU9S65Q73TUN7g?e=5yhUfF>.
28.02.2013
358
İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / H. İmanov. — Bakı: Turan evi, 2007. — 438 s. 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/>. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM>. — непосредственный. Текст
13.02.2013
359
Hüseynov, K.D. Mexanika [mətn]: Tədris vəsaiti / K. D. Hüseynov. — Bakı: Beynəlxalq Universitet, 2001. — 179 s. с.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee6eJrxzOB1Molx-ZIp2O4MBS5Go12in0bmYE6Z_M-F9eQ?e=uxbiBB>.
06.02.2013
360
Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.
24.02.2012
Tapılan sənədlər: 360