Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzqC0w-kgZPgdL5tjXPSnUBDO3Y2Qh0bt0O2IYmJNXzPg?e=fEu2Sv>. — непосредственный. Текст

Дата создания записи: 18.10.2013

Тематика: çoxluq anlayışı; ölçülən funksiyalar; lebed inteqralı

УДК: 517.2

Разрешенные действия: Посмотреть

Аннотация

Vəsait altı fəsildən ibarətdir.1 - ci fəsildə çoxluqlar və onlar üzərində əməllər, çoxluğun limit nöqtəsi, kontinium, hesabı və kantor çoxluqları öyrənilir. çoxluğun ölçüsü ,anlayışı , çoxluğun daxili və xarici ölçüləri öyrənilib.Sonrakı fəsillərdə çoxluğun ölçüsü, ölçülən çoxluqlar , ölçülən funksiyalar, lebeq və Stiltes inteqralları öyrənilir.

Статистика использования

stat Количество обращений: 77
За последние 30 дней: 14
Подробная статистика