Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Təhsildə idarəetmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfnKwloOduhIvVj1XipTSucBnECaaaxMRDCc6elwy1uCqg?e=Ewe7Dt>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 8 8
Son 365 gün 0 0 0 9 9
Hər zaman 0 0 0 9 9