Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Yeganə İsmayılova. Türk halkları üzerine bilgi kitabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZTBzUWjAFHlSOQIwOWUykBO6QCm84qNbDnFkNsC3mo4g?e=EIL6P9>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 1 1
Son 30 gün 0 0 0 9 9
Son 365 gün 0 0 0 11 11
Hər zaman 0 0 0 11 11