Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Azərbaycan Tarixi Atlasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZ91qTobDhHsoMy7pIGGX0BAUQ_M5XWxP6kJnIjmVUVKA?e=sCu4Wn>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 8 8
Son 365 gün 0 0 0 32 32
Hər zaman 0 0 0 32 32