Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

А.Д.Заманов Колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdzGARJ2QYtChVxNcJLSAe8B4PX8qqtOLNf0dhL4kiFASg?e=39rmoD>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 1 1
Son 30 gün 0 0 0 9 9
Son 365 gün 0 0 0 41 41
Hər zaman 0 0 0 41 41