Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 19 19
Son 365 gün 0 0 0 118 118
Hər zaman 0 0 0 118 118