Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov Riyaziyyat II Texniki ali məktəblər üçün dərslik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EarNA7AusFdLk3Go0bLsW1MBOuFzZre1oR8CkyQPLb3Jgw?e=u4iZOS>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 13 13
Son 365 gün 0 0 0 106 106
Hər zaman 0 0 0 106 106