Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

R.Y. Şükürov, T.B.Əsədov Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZcNxD_n4PlMgO-YLE50X7YB2oHzsRWgUzt7s0L_AEPpSA?e=0ZLkRY>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 1 1
Son 30 gün 0 0 0 12 12
Son 365 gün 0 0 0 94 94
Hər zaman 0 0 0 95 95