Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Hümeyir Əhmədov. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYF1sWbQzFFEo7h0Gjm8ML8BZaB4dgbu___SgAxXb-abiQ?e=I9baRa>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 7 7
Son 365 gün 0 0 0 16 16
Hər zaman 0 0 0 16 16