Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Laura Həsənova. İnsan və heyvan fiziologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMCE-4YVpNJk88wKKIQdE4BQNdgGuNRmOLruDB0bKQTeQ?e=MdXkeF>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 9 9
Son 365 gün 0 0 0 11 11
Hər zaman 0 0 0 11 11