Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 10 10
Son 365 gün 0 0 0 29 29
Hər zaman 0 0 0 29 29