Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Təhsildə qiymətləndirmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7CXKLR_d5Cn9DOg6D4h9IBItedCiEpnQ27HdDUAdhUHw?e=LI9v3W>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 12 12
Son 365 gün 0 0 0 14 14
Hər zaman 0 0 0 14 14