Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 0 0
Son 30 gün 0 0 0 9 9
Son 365 gün 0 0 0 30 30
Hər zaman 0 0 0 30 30