Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Year 2021 Quarter 3 July 2 0 0 0 2
August 0 0 0 0 0
September 1 0 0 0 1
Quarter 4 October 1 0 0 0 1
November 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0
Year 2022 Quarter 1 January 36 0 0 0 36
February 179 0 0 0 179
March 161 1 0 0 162
Quarter 2 April 115 1 0 0 116
May 166 5 0 0 171
June 171 5 0 0 176
Quarter 3 July 216 3 0 0 219
August 189 2 0 0 191
September 251 15 0 0 266
Quarter 4 October 135 6 0 0 141
November 156 4 0 0 160
December 258 8 0 0 266
Year 2023 Quarter 1 January 262 5 0 0 267
February 386 10 0 6 402
March 0 0 0 31 31
Quarter 2 April 0 0 0 665 665
May 0 0 0 720 720
June 0 0 0 1.536 1.536
Quarter 3 July 0 0 0 1.190 1.190
August 0 0 0 1.479 1.479
September 0 0 0 1.857 1.857
Quarter 4 October 0 0 0 1.357 1.357
November 0 0 0 2.527 2.527
December 0 0 0 2.120 2.120
Year 2024 Quarter 1 January 0 0 0 2.135 2.135
February 0 0 0 3.026 3.026
Ümumi 2.685 65 0 18.649 21.399