Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Year 2021 Quarter 3 3 0 0 0 3
Quarter 4 1 0 0 0 1
Year 2022 Quarter 1 376 1 0 0 377
Quarter 2 452 11 0 0 463
Quarter 3 656 20 0 0 676
Quarter 4 549 18 0 0 567
Year 2023 Quarter 1 648 15 0 37 700
Quarter 2 0 0 0 2.921 2.921
Quarter 3 0 0 0 4.526 4.526
Quarter 4 0 0 0 6.004 6.004
Year 2024 Quarter 1 0 0 0 5.161 5.161
Ümumi 2.685 65 0 18.649 21.399