Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Year 2021 4 0 0 0 4
Year 2022 2.033 50 0 0 2.083
Year 2023 648 15 0 13.488 14.151
Year 2024 0 0 0 5.161 5.161
Ümumi 2.685 65 0 18.649 21.399