Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 17 17
Son 30 gün 0 0 0 2.350 2.350
Son 365 gün 0 0 0 23.017 23.017
Hər zaman 2.685 65 0 23.246 25.996