Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 8 8
Son 30 gün 0 0 0 2.259 2.259
Son 365 gün 822 22 0 11.843 12.687
Hər zaman 2.685 65 0 11.838 14.588