Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Bütün sənədlər

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 136 136
Son 30 gün 0 0 0 1.408 1.408
Son 365 gün 1.980 57 0 2.418 4.455
Hər zaman 2.685 65 0 2.413 5.163