Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EefAfaxFhRdOjfNsWHPIAKgBMqTxQF9Icp7YDmvljuolug?e=eo1K4W>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 28.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 16
Son 30 günə: 6
Ətraflı statistika