Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Həsənov, Ağahüseyn. Pedaqoqika [mətn]: Dərslik. — Bakı: Nasir, 2007. — 496 s.; 21sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdALVpSYtkxPo6TGqI629SoBbxOkBX2uu6UDi9zNxgYiaA?e=vpBzpG>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 19.04.2016

Mövzu: pedaqogika

UOT: 371

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Dərslik III-bölmədən ibarətdir. Pedaqogikanın ümumi əsasları, əsas pedaqoji anlayışların mahiyyəti, pedaqoji fəaliyyətin əsas istiqamətləri.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 16
Son 30 günə: 9
Ətraflı statistika