Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Cəbrayılov, Malik Saday oğ. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: ADPU, 2016. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbPs76whQoRBgT27KyorZeMBWdrL_aIoPs-lB5eut8YpQw?e=ceeAE6>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 10.11.2016

Mövzu: diferensial; inteqrallar; funksiyalar; teorem

UOT: 517.2

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Müəlliflər bu vəsaitdə də klassik riyaziyyat dərsliklərinin ənənələrinə sadiq qalaraq, proqramda nəzərdə tutulan əsas teorem və təklifləri isbatla verilmişdir.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 76
Son 30 günə: 11
Ətraflı statistika