Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Kərimov, Y.Ş. Pedaqoji tədqiqat metodları [mətn]: dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov; red. Ə. X. Paşayev; məsləh.: Ə. Ə. Ağayev, A. N. Abbasov. — Bakı, 2009. — 280 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZg8ev6DbjpDgMEoA2LenP8BbxiADd4O07R2rA9isppC5A?e=V1ICcE>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 02.04.2013

Mövzu: tədqiqat haqqında; tədqiqatcıya verilən tələblər; anket sorğusu

UOT: 371

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Pedaqoji tədqiqat metodlarının mahiyyəti, metodoloji əsasları, məntiqi və təşkili, müşahidə, müsahibə, anket sorğusu, ədəbi mənbələr və məktəb sənədləri və s. ilə iş, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, sözlü metodlar, əyani metodlar, praktik metodlar, pedaqoji eksperiment, pedaqoji tədqiqatlarda sosialoji metodlardan istifadə, xüsusi metodlar və s. əhatə olunmuşdur.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 60
Son 30 günə: 10
Ətraflı statistika