Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 29
Son 30 günə: 10
Ətraflı statistika