Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 13
Son 30 günə: 5
Ətraflı statistika