Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / H. İmanov. — Bakı: Turan evi, 2007. — 438 s. 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/>. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 13.02.2013

Mövzu: Fəlsəfi təfəkkür

UOT: 1F

İcazəli olunan aktlar:

e-library.adpu.edu.az/dl/test/
azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM Baxmaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dünya,insan və onun fəaliyyət sahələri haqqında.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün

İstifadə statistikası

e-library.adpu.edu.az/dl/test/

stat Sorğuların sayı: 0
Son 30 günə: 0
Ətraflı statistika

azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM

stat Sorğuların sayı: 49
Son 30 günə: 9
Ətraflı statistika