Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları: ali məktəblər üçün dərslik