Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı-Sufizm,hürufizm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESnCcsyj-sNEh1t33uSFa8oBG1dl8lXUsK4B-C4BiY-14Q?e=Wetd16>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 1 1
Son 30 gün 0 0 0 10 10
Son 365 gün 0 0 0 40 40
Hər zaman 0 0 0 40 40