Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Mehrabov, Abdulla. Müasir təhsilin konseptual problemləri [mətn] / A. Mehrabov; elmi. red. Ə. Abbasov; rəy.: A. Abbasov, R. Əliyev. — Bakı: Mütərcim, 2010. — 516 s.; 22 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcYiWq1Phf5KlK2R2SvYeMoBLRb4wT4FVt2_gHKJPIeMWQ?e=oTMejW>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.04.2013

Mövzu: müasir təhsil; təhsil texnologiyaları; idarəetmə

UOT: 378

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Kitabda Azərbaycan təhsil sistemində uğurla həyata keçirilən islahatın konseptual məsələləri, qarşıya çıxan bəzi problemlər və onlari doğuran obyektiv və subyektiv səbəblər, müasir yanaşmalar , araşdırmalar ilə bağlı təkliflər verilib.Kitab pedaqoji ictimaiyyət, məktəb rəhbərləri, müəllimlər və magistrlar ,doktorantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 41
Son 30 günə: 12
Ətraflı statistika