Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn]. — dördüncü nəşr. — Bakı: Elm və Təhsil, 2018. — 560 s.; 21sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Mir Cəlal Fridun Hüseynov.pdf>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.11.2018

Mövzu: xxəsr; təkamül ədəbiyyatı; demokratik ədəbiyyat; ədəbiyyatşünslıq

UOT: 8Az

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitab beş fəsilldən ibarətdir:mətbat, demokratik ədəbiyyat, realist-maarifpərvər ədəbiyyat, romantik ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün