Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn]. — dördüncü nəşr. — Bakı: Elm və Təhsil, 2018. — 560 s.; 21sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Mir Cəlal Fridun Hüseynov.pdf>. — непосредственный. Текст

Record create date: 11/20/2018

Subject: xxəsr; təkamül ədəbiyyatı; demokratik ədəbiyyat; ədəbiyyatşünslıq

UDC: 8Az

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Kitab beş fəsilldən ibarətdir:mətbat, demokratik ədəbiyyat, realist-maarifpərvər ədəbiyyat, romantik ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All