Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Salmanov Y.C. Riyazi fizika tənlikləri.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 07.12.2015

UOT: 517

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün