Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.

Дата создания записи: 27.01.2014

Тематика: karbohidratlar; qlikoliz; mumlar; mutasiya

ББК: 57

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərslikdə canlı sisteminin əsasını təşkil edən huceyrənin quruluşunun xususiyyətləri və kimyəvi tərkibi,biomolekulların numayəndələri olan aminturşular,peptidlər,karbohidratlar və lipidlərin bioloji funksiyaları ilə əlaqədar olan xassələri,canlı sistemlərdə irsi məlumatın oturucusu olan nuklien turşuları,orqanizmdə enerji cevrilmələrində ATR - nin xususi rolu araşdırılır.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все