Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 27.01.2014

Mövzu: karbohidratlar; qlikoliz; mumlar; mutasiya

BBK: 57

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərslikdə canlı sisteminin əsasını təşkil edən huceyrənin quruluşunun xususiyyətləri və kimyəvi tərkibi,biomolekulların numayəndələri olan aminturşular,peptidlər,karbohidratlar və lipidlərin bioloji funksiyaları ilə əlaqədar olan xassələri,canlı sistemlərdə irsi məlumatın oturucusu olan nuklien turşuları,orqanizmdə enerji cevrilmələrində ATR - nin xususi rolu araşdırılır.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün