Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.

Record create date: 1/27/2014

Subject: karbohidratlar; qlikoliz; mumlar; mutasiya

LBC: 57

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Dərslikdə canlı sisteminin əsasını təşkil edən huceyrənin quruluşunun xususiyyətləri və kimyəvi tərkibi,biomolekulların numayəndələri olan aminturşular,peptidlər,karbohidratlar və lipidlərin bioloji funksiyaları ilə əlaqədar olan xassələri,canlı sistemlərdə irsi məlumatın oturucusu olan nuklien turşuları,orqanizmdə enerji cevrilmələrində ATR - nin xususi rolu araşdırılır.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All