Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əliyev, Rəcəb. Kimyanın tədrisi metodikası [mətn] / R. Əliyev; Ali məktəblər üçün dərslik.
II hissə / Ə. Əzizov; red. O. Əkbərov; rəy.: T. İlyaslı, F. Sadıxov. — Bakı: "BDU" - nu nəşriyyatı, 2006. — 394 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Rəcəb Əliyev Əyyub Əzizov Kimyanın tədrisi metodikası.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 29.01.2014

Mövzu: klassik təlim; dərsin konspekti; dərslərin təsnifatı

UOT: 54 (07)

İcazəli olunan aktlar: Oxumaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitabın ikinci hissəsi 6 fəsildən ibarətdir.Bu hissədə kimya təliminin əsas və koməkçi təşkilat formaları, kimya müəlliminin dərsə hazırlaşması, axşam, qiyabi, orta ixtisas və texniki peşə məktəblərində kimya tədrisinin xüsusiyyətləri, orta məktəbin kimya kursunda mühum mövzuların tədrisi üsulu verilmişdir.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün Oxumaq Çap
-> Internet Bütün Oxumaq Çap