Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Qasımzadə, Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn] / F. Qasımzadə; red. T. H. Hüseynov; rəyçi. T. M. Mütəllimov. — Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 552 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Qasımzadə Feyzulla XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı.pdf>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 21.11.2017

Mövzu: dramaturgiya; heyran xanım; poeziya

UOT: 8Az

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərslik Azərbaycan ali məktəblərinin filologiya fakultəsinin tələbələri ücün nəzərdə tutulmuşdur.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün