Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.12.2013

Mövzu: ion polimerləşmə; zəncirvari polimerləşmə; radikal polimerləşmə

UOT: 54

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitabda yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının əsas anlayışı,polimer makromolekullarının quruluş xüsusiyyətləri,polimer məhlulları,yüksəkmolekullu birləşmələrin sintez üsulları və kimyəvi çevrilmələri,habelə ən mühüm polimerlər haqqında məlumatlar ümumiləşdirilərək şərh edilir.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün