Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.

Record create date: 12/20/2013

Subject: ion polimerləşmə; zəncirvari polimerləşmə; radikal polimerləşmə

UDC: 54

Allowed Actions: Read

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Kitabda yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının əsas anlayışı,polimer makromolekullarının quruluş xüsusiyyətləri,polimer məhlulları,yüksəkmolekullu birləşmələrin sintez üsulları və kimyəvi çevrilmələri,habelə ən mühüm polimerlər haqqında məlumatlar ümumiləşdirilərək şərh edilir.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All Read Print
-> Internet All Read Print