Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

İmanov, Həmid. Məntiq [mətn]: Dərslik / H İmanov. — Bakı: Turan evi, 2010. — 216 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Felsefe-Elmleri-Ensiklopediyasi-Georq-Hegel.pdf>.

Record create date: 10/12/2015

Subject: məntiq

UDC: 16

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Kitab ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All