Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əhmədov, Faiq. Mexanika və molekulyar fizika [mətn]: dərs vəsaiti / F. A. Əhmədov; red. N. M. Qocayev; rəy.: A. H. Kazımzadə, N.M Mehdiyev. — Bakı: MBM, 2007. — 388 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 13.12.2013

Mövzu: kinematika; rəqslər; dalğalar; deformasiya

UOT: 53

İcazəli olunan aktlar: Oxumaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitab fizika proqramına uyğun olaraq Mexanika və Molekulyar fizikanın əsaslarını yığcam şəkildə əks etdirsə də bütün məsələlərin ətraflı şərhinə iddia etmir. Lakin,müəllifin fikrincə göstərilən bölmələr üzrə mükəmməl bilik əldə etmək üçün bu kitab istiqamətləndirici rol oynaya bilər.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün Oxumaq Çap
-> Internet Bütün Oxumaq Çap