Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Cəlilov, Maqsud Fərhadoğlu. Fəlsəfənin əsasları / M.Cəlilov. — Bakı: Nurlan, 2016. — 400 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Cəlilov-Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları.pdf>. — непосредственный. Текст

Дата создания записи: 17.09.2021

Тематика: fəlsəfi irs; fəlsəfənin mənşəyi; fəlsəfənin kateqoriyaları

УДК: 1 Ф

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərslikdə bəşəri və milli fəlsəfi sərvətlər müasirlik baxımından vəhdət halında təhlil edilir.Burada ilk dəfə Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixi tarixi materialları ardıcıllıqla mərhələlər üzrə şərh olunur.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все