Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Cəlilov, Maqsud Fərhadoğlu. Fəlsəfənin əsasları / M.Cəlilov. — Bakı: Nurlan, 2016. — 400 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Cəlilov-Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları.pdf>. — непосредственный. Текст

Qeydin yaradıldığı tarix: 17.09.2021

Mövzu: fəlsəfi irs; fəlsəfənin mənşəyi; fəlsəfənin kateqoriyaları

UOT: 1 Ф

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərslikdə bəşəri və milli fəlsəfi sərvətlər müasirlik baxımından vəhdət halında təhlil edilir.Burada ilk dəfə Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixi tarixi materialları ardıcıllıqla mərhələlər üzrə şərh olunur.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün