Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Ağayev, Bəhlul İsfəndiyar oğ. Ümumi entomologiya [mətn]: dərslik / B. İ. Ağayev; red.: N. H. Səmədov, Z. A. Zeynalova; rəy.: Z. Ə. Rəhimov, M. H. İsmayılov. — ikinci nəşr. — Bakı: ADPU, 2004. — 303 s.: şək.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/B.İ.Ağayev Ümumi entomologiya.pdf>.

Дата создания записи: 03.02.2014

Тематика: biotik amillər; bədən boşluğu; bağırsaqlar; mayalanma

УДК: 59

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Kitabda entomologiya elminin tarixi,həşaratın anatomiyası və hə.əratların təsnifatı verilmişdir.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все