Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Ağayev, Bəhlul İsfəndiyar oğ. Ümumi entomologiya [mətn]: dərslik / B. İ. Ağayev; red.: N. H. Səmədov, Z. A. Zeynalova; rəy.: Z. Ə. Rəhimov, M. H. İsmayılov. — ikinci nəşr. — Bakı: ADPU, 2004. — 303 s.: şək.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/B.İ.Ağayev Ümumi entomologiya.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 03.02.2014

Mövzu: biotik amillər; bədən boşluğu; bağırsaqlar; mayalanma

UOT: 59

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitabda entomologiya elminin tarixi,həşaratın anatomiyası və hə.əratların təsnifatı verilmişdir.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün