Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Asəf Quliyev Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 19.12.2013

Mövzu: atom spektrləri; kvant; nüvə kimyası; kimyəvi rabitə

UOT: 54

İcazəli olunan aktlar: Oxumaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitabda qeyri - üzvi kimyanın ümumi nəzəri məsələlərini əhatə edən mövzular daxil edilmişdir.Kitab ali məktəblərin kimya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün Oxumaq Çap
-> Internet Bütün Oxumaq Çap