Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev.
Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Abdullayev Ş.S., Əkpərova H.A., Haxıyev S.S. Cəbrdən çalışmalar. İ-hissə.pdf>.

Дата создания записи: 24.09.2018

Тематика: determinatlar; kvadrat

УДК: 517

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərs vəsaiti Universitetlərin"Riyaziyyat və informatika müəllimliy iixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все