Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev.
Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Abdullayev Ş.S., Əkpərova H.A., Haxıyev S.S. Cəbrdən çalışmalar. İ-hissə.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 24.09.2018

Mövzu: determinatlar; kvadrat

UOT: 517

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərs vəsaiti Universitetlərin"Riyaziyyat və informatika müəllimliy iixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün