Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.

Дата создания записи: 11.06.2018

Тематика: həndəsə; çoxüzlü bucaqlar; Den teoremi

УДК: 517.2

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərs vəsaiti ADPU-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsinin bakalavrlar pilləsinin tələbələri üçün "Elementar riyaziyyat-2" proqramına uyğun hazırlanmışdır.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все