Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.

Record create date: 6/11/2018

Subject: həndəsə; çoxüzlü bucaqlar; Den teoremi

UDC: 517.2

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Dərs vəsaiti ADPU-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsinin bakalavrlar pilləsinin tələbələri üçün "Elementar riyaziyyat-2" proqramına uyğun hazırlanmışdır.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All